دپاک & ځای ماشین

  • چپس Mounter MT-602

    چپس Mounter MT-602

    Puhui MT-602 د کوب او ځای ماشین یو نوی ډول دی. دا په پراخه لپاره د 300 * 400mm په اندازه د مردان او مشرتابه بورډ کارول. دوه mounting مشر غوره دا ده چې له لوړ دقت او باثباته فعالیت آسانه.
  • 1.2m مشرتابه چپس Mounter MT-602L

    1.2m مشرتابه چپس Mounter MT-602L

    1.2M مشرتابه تیوبر د الزمو د ماشین MT-602L د برخې انعطاف، مردان انعطاف او توليد انعطاف يوه کوب & ځای ماشین دی. دا سره د کمرې، 1.3m پتنوس، 56 کړکېو کې د برېښنايي لوښي او 2 دکرلو سرونه سمبال دی. متریک-602L ته 1.2m LED تیوبر او تر ټولو ښکته لګښت پورته غوره انتخاب دی.