Pick & Nơi Machine

  • Chip Mounter MT-602

    Chip Mounter MT-602

    Puhui MT-602 là một loại mới của pick và địa điểm máy. Nó được sử dụng rộng rãi cho các PCB và bảng LED trong kích thước 300 * 400mm. Áp dụng hai gắn đầu, nó rất dễ dàng để hoạt động với độ chính xác cao và ổn định.
  • 1,2 triệu LED Chip Mounter MT-602L

    1,2 triệu LED Chip Mounter MT-602L

    1.2M LED củ SMT Machine MT-602L là một lựa chọn & nơi máy của các thành phần linh hoạt, PCB linh hoạt và sản xuất linh hoạt. Nó được trang bị hệ thống camera, khay 1.3m, máng điện tử 56 ô tô và 2 người đứng đầu vị trí. MT-602L là sự lựa chọn tốt nhất để đón 1,2 triệu LED củ và chi phí thấp nhất.